Výuka VOŠIS
   
    Management informačních fondů
    Informační fondy I.
    Informační fondy II.
    Informační zdroje
    Paměové instituce I
    Paměové instituce II
    Odborná praxe
    Absolventské práce
   
   
   Výuka UISK FFUK
   
    Identifikační popis (IDP)
    Dějiny knižní kultury (DKK)
    Věcné pořádání (VPI)
    Dějiny knihoven (DKI)
    Speciální dokumenty (SPD)
    Textová analýza (TOA)
   
   
   Rozvrh hodin
   
    Rozvrh